Praktyka rynkowa

Energia

W sektorze energetycznym realizujemy procesy rekrutacyjne na różne pozycje i szczeble stanowisk, zarówno techniczne, administracyjne oraz komercyjne.
Doradztwo personalne oferujemy inwestorom, deweloperom, grupom energetycznym, generalnym wykonawcom oraz firmom inżynieryjnym.
Rekrutujemy w następujących obszarach: Wydajność Energetyczna, Zarządzanie Infrastrukturą Energetyczną, Zarządzanie Energetyczne, Strategiczne Doradztwo Energetyczne, Zaopatrzenie i Handel Energią.
Obszarem naszego działania jest również energetyka odnawialna, w tym energetyka wiatrowa (onshore i offshore), solarna, hydroenergetyka oraz bioenergetyka.
Z sukcesem znajdujemy kandydatów na wymagające stanowiska Kierowników, Inżynierów ds. projektowania, czy utrzymywania systemów, Inżynierów Serwisu, Project Managerów i wiele innych.

Technologia

W FUTURE wiemy, że TECHNOLOGIA zmienia wszystko, miejmy nadzieję na lepsze. Technologia napędza naszą pasję i zaangażowanie w pomaganie organizacjom w robieniu tego, co sobie założyły. Przyszłość i sposób, w jaki się tam dostaniemy, zależy od tych, którzy budują, łączą, tworzą i przekształcają nasz świat. Robią to już najbardziej skuteczne i innowacyjne firmy. w FUTURE dbamy o cyfrową zmianę naszych Klientów w sposób zrównoważony mając na uwadze również kwestie środowiskowe, zdrowotne, związane z bezpieczeństwem oraz ogólnym stanem naszej planety.

Eksperci FUTURE pomagają znaleźć Klientom talenty IT o najwyższych wymaganych kompetencjach oraz doświdczeniu – zatrudniając specjalistów na stałe lub w ramach kontraktu. Specjalizujemy się w outsourcing pozyskiwania talentów oraz budowanie zespołów projektowych.

Więcej

Ochrona środowiska

Nasze usługi świadczymy firmom doradczym, korporacjom oraz tym z sektora publicznego, zajmującym się szeroko rozumianą tematyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
Pracujemy w następujących obszarach i dyscyplinach: Zarządzanie Środowiskowe, Redukcja Gazów & Zarządzanie Energią, CSR & Sustainability, Zaopatrzenie & Łańcuch Dostaw.
Wspieramy również naszych Klientów w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, prowadząc procesy rekrutacyjne na stanowiska managerskie, specjalistyczne, eksperckie oraz najwyższego szczebla zarządczego.

Inżynieria

Usługi świadczymy generalnym wykonawcom, firmom doradczym, firmom z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.
Rekrutujemy inżynierów realizujących projekty w obszarach budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, wydobycia surowców naturalnych.
Specjalizujemy się w rekrutacjach inżynierów środowiskowych, tych których obszarem aktywności są zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska w szczególności.
Procesy rekrutacyjne prowadzimy także dla inżynierów realizujących projekty w obszarze budownictwa drogowego, transportowego, kubaturowego, wodnego, w przemyśle ropy i gazu, w tym łupkowego oraz wydobywczym.

Executive Search

W przypadku procesów na najwyższe pozycje w organizacji, nasi Klienci wymagają bardzo dyskretnych i wysoce selektywnych działań. Prowadząc proces rekrutacyjny, rozmowy rozpoczynamy z niewielką grupą Kandydatów, motywując tylko tych o odpowiednich kwalifikacjach, potencjale i referencjach. Naturą prowadzonych procesów Executive Search jest, iż Kandydaci wchodzą w swoisty dialog wyłącznie z najbardziej doświadczonymi konsultantami naszej firmy. Znając i rozumiejąc biznesy naszych Klientów, ich strategie, wizje oraz wartości ich organizacji dostarczamy szytych na miarę usług, koncentrując się na perfekcyjnym dopasowaniu potrzeb obydwu stron.