Klienci

Współpraca

Stosujemy partnerskie, oparte na uczciwej współpracy podejście. Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie Państwa potrzeb rekrutacyjnych, przy zastosowaniu najlepszych praktyk rynkowych na każdym etapie procesu. W trakcie poszukiwań, identyfikacji, wywiadów i oceny Kandydatów.

Prezentujemy tylko tych, którzy najlepiej spełniają potrzeby i wymagania związane z pełnioną rolą.

Dbamy o najwyższą jakość dostarczanych usług, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom satysfakcji.

W naszych działaniach zachowujemy pełną dyskrecję.

Wszelkie informacje powierzone nam przez Państwa zostają rozpowszechnione na tyle, na ile wymaga tego realizacja projektu rekrutacyjnego.

Przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych do Państwa, zawsze uzyskujemy zgodę Kandydatów.