O nas

Poszukiwanie i Selekcja Kandydatów

FUTURE Search&Selection

Jesteśmy firmą rekrutacyjną świadczącą usługi w zakresie poszukiwania, selekcji i rekrutacji specjalistycznej, doradztwa HR, Executive Search, Recruitment Process Outsourcing oraz Interim Management. Świadczymy usługi w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty rekerutacyjne do pracy stałej oraz kontraktowej. Specjalizujemy w realizacji procesów dla następujących sektorów: Energetyczny (OZE), Information Technology, Budowlany, oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Realizujemy procesy rekrutacyjne na różne rodzaje i szczeble stanowisk: od technicznych, inżynieryjnych, poprzez naukowe, do ściśle komercyjnych (administracja, finanse, HR, IT, sprzedaż i marketing). Realizujemy procesy rekrutacyjne w Polsce i zagranicą (Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Azja, Ameryka Północna).Doskonale rozumiemy specyficzne wymagania i potrzeby każdego z obsługiwanych sektorów. Mamy dostęp do wysoko kwalifikowanej i cenionej kadry. Zbudowaliśmy kilkudziesięciotysięczną własną bazę Kandydatów branżowych. Specjalistyczne doświadczenie, szeroka sieć kontaktów oraz zaangażowanie w świadczone usługi zapewniają wysoką efektywność prowadzonych procesów rekrutacyjnych.Każdy proces rekrutacji prowadzony jest, od początku do końca, przez jednego, doświadczonego Konsultanta, wyspecjalizowanego w swojej dziedzinie/branży.

Nasze usługi

Poszukiwanie i selekcja kandydatów

Nasz zespół sukcesywnie powiększa bazę Kandydatów o nowe talenty. Każdy z Kandydatów, prezentowany Klientowi poddawany jest szczegółowemu wywiadowi i ocenie, tak by właściwie dopasować przedstawianą osobę do specyficznych kryteriów i wymogów stanowiska. Z wysoką dbałością o jakość świadczonej usługi. Każdy etap procesu rekrutacyjnego przeprowadzany jest z najwyższą rzetelnością i profesjonalizmem, tak by zapewnić satysfakcjonujący efekt w postaci długoterminowej współpracy między Klientem,a zatrudnianą osobą.

Korzystamy z następujących form poszukiwań Kandydatów: Direct Search, własna Baza Kandydatów, kampanie ogłoszeniowe, poszukiwania przy wykorzystaniu portali społecznościowych.

Executive Search

Po precyzyjnej analizie i określeniu profilu poszukiwanego Kandydata, nasz senior konsultant osobiście, z najwyższą poufnością, wykorzystując wypracowane relacje biznesowe identyfikuje i przedstawia listę osób najlepiej wpisujących się w stawiane wymagania. Kontakt z wybranymi przez Klienta Kandydatami nawiązujemy w bardzo dyskretny i wyważony sposób. Koncentrujemy wszystkie wysiłki, wiedzę i umiejętności tak, by dostarczyć najwyższej klasy profesjonalistów. Dzięki właściwemu doborowi specjalistów, budujemy organizacje elastycznie dostosowujące się do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, efektywnie realizujące długoterminowe cele biznesowe.

Rekrutacja kontraktowa/interim

Posiadamy bogatą bazę profesjonalistów zainteresowanych pracą w oparciu o kontrakt lub na zasadach interim management’u. Taka forma zatrudnienia doskonale się sprawdza w przypadku potrzeby doradztwa organizacjom w ustalaniu ich strategii, realizowaniu pojedynczych projektów lub zastępowaniu osób znajdujących się na przedłużających się urlopach.

Nasze wartości

Celem FUTURE Search&Selection; jest pomoc w kreowaniu lepszej, zrównoważonej gospodarki poprzez łączenie ludzi z organizacjami o tych samych społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wartościach.

Zdobycie zaufania i lojalności naszych Kandydatów, Klientów oraz środowisk, w których, i dla których pracujemy stanowi nadrzędny cel naszego funkcjonowania.

Pracujemy w oparciu o kluczowe dla nas wartości: szacunek, uczciwość, profesjonalizm i etykę działania. Wspieramy rozwój w kierunku zrównoważonego modelu biznesowego.