Senior asset trader

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Naszym Klientem jest międzynarodowa grupa energetyczna, składająca się ze spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Rola

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku obrotu energią, firma poszukuje Senior Asset Manager’a.   Stanowisko: Senior Asset Trader  Miejsce pracy: Warszawa  Forma zatrudnienia: umowa o pracę  Bezpośredni przełożony: Tradning Desk Manager

Obowiązki

Do zadań zatrudnionej osoby należało będzie:  optymalizacja portfela handlowego w ramach działalności Asset Trading – konstruowanie strategii zabezpieczeń, oraz zabezpieczanie portfela dla: energii elektrycznej, praw majątkowych, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO 2 – realizacja transakcji MA dla: energii elektrycznej, praw majątkowych, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO 2 – współudział w analizach trendów rynkowych w zakresie: energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO 2, praw majątkowych, węgla i gazu ziemnego w Polsce oraz Europie – tworzenie i rozwój produktów handlowych.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

Posiadanie wykształcenia wyższego (ekonomicznego lub technicznego) –  minimum 2 lata doświadczenia w handlu energią elektryczną, gazem lub usługami około energetycznymi z dużymi odbiorcami przemysłowymi lub wytwórcami energii elektrycznej  – posiadanie wiedzy w zakresie rynków towarowych i kapitałowych oraz wiedzy makroekonomicznej  –  posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków energii elektrycznej w Polsce i krajach ościennych  – umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu – znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do swobodnej komunikacji biznesowej.  –  bardzo dobra organizacja pracy.