Inżynier rezydent

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma doradczo – inżynieryjna, specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu, budowie oraz nadzorze różnorodnych projektów inwestycyjnych realizowanych na całym świecie.

Rola

Obecnie poszukujemy dla nich Inżyniera Rezydenta, do realizacji zadania zaprojektowania i budowy fragmentu drogi szybkiego ruchu.

Obowiązki

min. 36 mies. doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde na stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu.