Inżynier rezydent

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Nasz Klient ceniony na rynku polskim oraz międzynarodowym, specjalizuje się w nadzorze prestiżowych inwestycji w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

Rola

Obecnie poszukujemy dla nich Inżyniera Rezydenta – do realizacji jednego z prowadzonych przez nich kontraktu infrastrukturalnego.

Obowiązki

Inżynier Rezydent będzie odpowiadał za reprezentowanie interesów Zamawiającego na kontrakcie, w tym korespondencję z Wykonawcą, analizę sytuacji kontraktowej, wydawanie decyzji w imieniu Inwestora, przygotowanie pism i akceptowanie robót oraz rozliczeń.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

Zatrudniona na tej pozycji osoba musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne ? preferowane budownictwo, minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1,2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. o wartości robót co najmniej 250 mln. PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu. Wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.