Greenfield developemnt manager

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern energetyczny, od lat inwestujący na całym świecie w odnawialne źródła energii oraz zajmujący się utrzymaniem technicznym i komercyjnym nowych projektów. Zarządza ponad 10 000 MW mocy zainstalowanej w różnych projektach wytwarzających energię. Firma projektuje, finansuje, buduje oraz zarządza operacyjnie farmami fotowoltaicznymi i wiatrowymi.

Rola

Obecnie poszukujemy dla nich Greenfield Development Manager (GDM), odpowiedzialnego za rozwój projektów elektrowni solarnych.

Obowiązki

– wyszukiwanie lokalizacji/gruntów w PL i zagranicą  pod realizacje projektów elektrowni solarnych,
– stały kontakt z właścicielami gruntów zainteresowanymi umowami dzierżawy,
– negocjowanie i zawieranie umów dzierżaw,
– przygotowanie wniosków, dokumentów związanych z rozwojem projektów PV,
(środowiskowe, przyłączenie do sieci, pozwolenie na budowę i inne niezbędne pozwolenia),
– nadzór nad procedurami administracyjnymi związanymi z projektami,
– ścisła współpraca z administracją publiczną oraz operatorami sieci,
– bieżące przygotowanie aktualnej dokumentacji projektowej, raportów itp.
– uzgadnianie procesów, procedur i standardów działania z innymi działami, zwłaszcza z departamentem planowania i budowy

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

Od Kandydatów oczekuje się doskonałej znajomości rynku energetyki odnawialnej w Polsce, z naciskiem na fotowoltaikę, wiedzy dotyczącej stosowanych technologi, środowiska regulacyjnego, wiedzy z zakresu projektowania instalacji fotowoltaicznych. Ważnym jest by Kandydat posiadał kilkuletnie doświadczenie w developemncie projektów słonecznych i/lub wiatrowych. Swobodna komunikacja w języku angielskim jest niezbędna do pełnienia roli (GDM).
Wysoko rozwinięte umiejętności pracy zespołowej i komunikacji, organizacji i koordynowania wielobranżowych zespołów konsultantów zewnętrznych, organizacyjne i zarządzania czasem są ważnym kryterium.
Kandydat powinien posiadać prawo jazdy, częste podróżowanie będzie wpisane w charakter wykonywanej pracy.