Contract director / project manager

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern budowlany, specjalizujący się w realizacji kontraktów infrastrukturalnych.
Obecnie poszukujemy dla nich Dyrektora Kontraktu do realizacji kontraktu budowy autostrady.

Rola

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie nadzór nad powierzonym projektem, dbałość i nadzór nad wynikiem finansowym projektu, kontakty z Zamawiającym, koordynacja pracy podległego zespołu.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

Od zatrudnionej osoby, poza wykształceniem technicznym, oczekuje się posiadania min. 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1, 2, lub 3 zadań obejmujących budowę, lub przebudowę dróg klasy S, GP lub A na stanowisku Dyrektora Kontraktu, a wartość kontraktów nie może być mniejsza jak 200 mln PLN brutto.