Inspektor nadzoru branży mostowej

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma doradczo – inżynieryjna, specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu, budowie oraz nadzorze różnorodnych projektów inwestycyjnych realizowanych na całym świecie.

Role

Obecnie poszukujemy dla nich Głównego Inspektora Nadzoru Branży Mostowej, do realizacji zadania zaprojektowania i budowy fragmentu drogi szybkiego ruchu.

Responsibilities

– min. 24 mies. doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę łącznie min. 4 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 30m lub długości obiektu co najmniej 50m na stanowiskach: Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o dł. min. 8km lub Inspektora Nadzoru robót drogowych