Główny specjalista ds rozliczeń

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma doradczo – inżynieryjna, specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu, budowie oraz nadzorze różnorodnych projektów inwestycyjnych realizowanych na całym świecie.

Role

Obecnie poszukujemy dla nich Głownego Specjalisty ds Rozliczeń, do realizacji zadania zaprojektowania i budowy fragmentu drogi szybkiego ruchu.

Responsibilities

min 24 mies. doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat na samodzielnym stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zdań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 220 mln PLN brutto każde