Project manager – Poland

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Międzynarodowa firma oferującega usługi termoizolacyjne, remontowe,budowlane i inne  m.n. dla branży budowlanej oraz energetycznej

Role

Od zatrudnionej osoby oczekuje się znajomości branży budownictwa przemysłowego (energetyki przemysłowej), ugruntowanej wiedzy technicznej, doświadczenia w prowadzeniu projektów, umiejętności negocjacyjnych, umiejętności organizacji pracy zespołu i motywowania.

Responsibilities

Planowanie projektów ( zasoby, czas, wycena, analiza jakościowa i ilościowa)

Koordynowanie działań i pracy osób zaangażowanych w projekt (1-200os)

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów

Współpraca i negocjacje z klientami

Dokonywanie obmiarów, odbiorów końcowych

Zamawianie potrzebnych materiałów i sprzętu do pracy na budowie

Przygotowanie zaplecza na budowie

Nadzór i współpraca z podwykonawcami

Dbanie o przestrzeganie procedur i przepisów Prawa Budowlanego i BHP