Originator

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Naszym Klientem jest międzynarodowa grupa energetyczna, składająca się ze spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Role

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku obrotu energią, firma poszukuje Senior Asset Manager’a.
Stanowisko: Originator  Miejsce pracy: Warszawa  Forma zatrudnienia: umowa o pracę  Bezpośredni przełożony: Dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych

Responsibilities

1. Aktywne nawiązywanie i utrzymanie kontaktów biznesowych z odbiorcami oraz wytwórcami energii elektrycznej, w szczególności w obszarze zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz świadczenie usług na rzecz wytwórców oraz klientów końcowych (usługi DSM)  2. Realizacja celów sprzedażowych oraz wyznaczonej strategii marketingowej.  3. Przygotowywanie indywidualnych ofert i negocjowanie warunków handlowych.  4. Bieżące monitorowanie rynku oraz aktualnych regulacji, szczególnie pod kątem nowych trendów i możliwości rynkowych.  5. Przeprowadzanie procesu handlowego i nadzór nad niezbędną dokumentacją.  6. Współpraca z biurami działającymi w obszarze analiz, obrotu energią na rynku hurtowym oraz zarządzania portfelem.

Knowledge, skills and experience

1. Wykształcenie wyższe  2. Minimum 2 lata doświadczenia w handlu energią elektryczną, gazem lub usługami około energetycznymi z dużymi odbiorcami przemysłowymi lub wytwórcami energii elektrycznej.  3. Znajomość produktów giełdowych, otoczenia rynkowego oraz produktów strukturyzowanych.  4. Doskonała umiejętność negocjacji, prowadzenia prezentacji oraz rozmów handlowych.  5. Wysoka kultura biznesowa i nastawienie na realizację celów.  6. Otwartość na nowe wyzwania i umiejętność adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska.  7. Wiedza na temat procesów biznesowych oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej w Polsce.  8. Bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, odpowiedzialność oraz profesjonalne podejście do klienta.  9. Język angielski w stopniu komunikatywnym.  10. Prawo jazdy kat. B