Kierownik budowy

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Klient z branży usługowej o charakterze budowlanym

Role

Kierownik Budowy

Responsibilities

Prowadzenie budów, w tym:

Dokonywanie zapisów w dzienniku budowy

Dokonywanie odbioru frontu robót

Dokonywanie obmiarów, odbiorów końcowych

Dbanie o wyniki ekonomiczne podległych budów

Zamawianie potrzebnych materiałów i sprzętu na budowy

Nadzorowanie właściwego zużycia materiałów

Uzgadnianie z dozorem technicznym i brygadzistami sposobu prowadzenia robót

Przygotowanie zaplecza na budowie

Sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych

Ofertowanie projektów krajowych i zagranicznych

Prowadzenie rejestru zapytań ofertowych, ofert i zleceń

Analiza umów

Sporządzanie dokumentacji powykonawczej projektów

Koordynacja prac firm powykonawczych

Pozyskiwanie nowych klientów na rynku krajowym i zagranicznym

Dbanie o przestrzeganie procedur i przepisów Prawa Budowlanego i BHP

Knowledge, skills and experience

Wykształcenie: Wyższe techniczne Doświadczenie zawodowe: – Min 3 lata na podobnym stanowisku  Kwalifikacje i umiejętności: – Znajomość branży budownictwa przemysłowego (energetyki przemysłowej) – wiedza techniczna – umiejętność organizacji pracy zespołu i motywowania Cechy osobowości: – determinacja w osiąganiu celów – wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i kultury osobistej – bardzo dobra organizacja pracy  Znajomość  języków obcych: Język Angielski –  dobry   Znajomość  programów komputerowych: Pakiet Ms Office; Rysunek techniczny inne – czynne prawo jazdy kat.B – dyspozycyjność