Główny technolog

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Międzynarodowa firma z branży drogowej

Role

Główny Technolog – Kontrakty Drogowe

Responsibilities

?       odpowiedzialność za koordynację w zakresie technologii prowadzonych robót drogowych
?       dobór i optymalizacja materiałów stosowanych w procesie produkcji zgodnie z obowiązującymi normami co do jakości oraz specyfikacji technicznej
?       zlecanie testów laboratoryjnych oraz interpretacja ich wyników
?       bieżące monitorowanie wprowadzonych zmian w zakresie technologii
?       ścisła współpraca z Dziełem Ofert w doborze odpowiednich dostawców materiałów
?       współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w obszarze akceptacji proponowanych rozwiązań technologicznych

Knowledge, skills and experience

?       ukończonych studiów wyższych inżynierskich na kierunku Budownictwo, Inżynieria Materiałowa lub Geologia
?       minimum 3-5 lat doświadczenia w branży budowlanej na podobnym stanowisku
?       bardzo dobrej znajomości technologii drogowych robót ziemnych, w szczególności stosowanych geosyntetyków, podbudów, mieszanek mineralno asfaltowych oraz produkcji kruszyw drogowych i betonu
?       praktycznej wiedzy z zakresu technicznych specyfikacji materiałów budowlanych, obowiązujących standardów oraz testów laboratoryjnych wykorzystywanych w procesie realizacji budowlanych projektów drogowych
?       dobrej znajomości rynku dostawców materiałów budowlanych
?       wysoko rozwiniętych umiejętności negocjacyjnych
?       doskonałej organizacji pracy
?       dobra znajomość języka angielskiego