Główny specjalista ds technologii i materiałów

Ref. No.: RENOR1417
REMOTE

Apply

Client

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma doradczo – inżynieryjna, specjalizująca się w planowaniu, projektowaniu, budowie oraz nadzorze różnorodnych projektów inwestycyjnych realizowanych na całym świecie.

Role

Obecnie poszukujemy dla nich Głównego Specjalisty ds Technologii i Materiałów, do realizacji zadania zaprojektowania i budowy fragmentu drogi szybkiego ruchu.

Knowledge, skills and experience

min. 24 mies. doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie ostatnich 10 lat..
– min. 24 mies. doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP, w tymco najmniej jedno z tych zadań dotyczyło budowy lub przebudowy  dróg lub ulic z nawierzchnią bitumiczną na stanowiskach: Główny Technolog lub Technolog lub Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub Głóny Specjalista ds. technlogii i materiałów lub Inżynier Laboratorium lub Naczelnik Wydziału Technologii